ขั้นตอนการตรวจ

ขั้นตอนการตรวจของ ธรรมา เมดิกา คลินิก

  1. สมัครสมาชิก
  2. เข้าห้องคัดกรอง
  3. เข้าห้องตรวจ
  4. บำบัดและดูแลส่งเสริม
  5. ชำระเงิน