ข้อเท้าแพลง คือ อาการที่ข้อเท้าได้รับการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวที่มากเกินไป ทำให้มีอาการเจ็บบริเวณตาตุ่มด้านนอก หรือตาตุ่มด้านใน หรือบริเวณรอบข้อเท้า โดยอาการที่ไม่สามารถรักษาได้โดยการนวดรักษา คือ ข้อเท้าแพลงระดับที่ 3 คือ มีภาวะข้อเท้าบวม ไม่สามารถเดินได้ มีปุ่มคล้ายๆกระดูกนูนออกมา

ระยะเวลา 60 นาที
ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมที่ 02-040-6400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>