คอตกหมอน คือ อาการเกร็งของกล้ามเนื้อเฉียบพลัน ทำให้คอหันไม่ได้ รู้สึกติดๆขัดๆเวลาหัน ส่วนมากจะปวดข้างเดียว  สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่มีอาการคล้ายๆกัน คือ คอเคล็ด เส้นเอ็นตึง เคลื่อนจากตำแหน่งปกติ ตัวอย่างสาเหตุเช่น นอนตกหมอน ใช้หมอนไม่เหมาะสม เล่นกีฬาหรือเคลื่อนไหวผิดจังหวะ นอนผิดท่าทางอย่างรุนแรง หรืออาจเกิดจากอุบัติเหตุ

ระยะเวลา 60 นาที
ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมที่
 02-040-6400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>