ตะคริว คือ อาการปวดจากการที่กล้ามเนื้อมีการหดเกร็งจากสาเหตุต่างๆ เช่น อากาศเย็น ดื่มน้ำน้อย เป็นต้น  ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยที่เราไม่สามารถบังคับได้ แต่จะเป็นอยู่เพียงชั่วขณะแล้วอาการจะทุเลาลงไปเอง แต่ในบางรายเป็นตะคริวซ้ำๆกันบ่อยๆ จะทำให้กล้ามเนื้อมัดลึกมีอาการหดเกร็งค้าง และมีอาการปวดเมื่อกดลงไป รวมถึงกดแล้วกล้ามเนื้อจะแข็งเกร็งเป็นก้อนเป็นลำ

ระยะเวลา 60 นาที
ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมที่ 02-040-6400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>