รบกวน Scan QR Code เพื่อ Add Line เพื่อนัดพบแพทย์

QRCodeDhammaMedica

หรือติดต่อสอบถามปัญหาสุขภาพ ได้ที่ Hot Line สายสุขภาพ 095-516-9717

ธรรมา เมดิก้า คลินิก ครับ/ค่ะ