นิ้วล็อค คือ อาการที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมใช้มือในการทำงานอย่างหนัก ทำให้เกิดการดึงรั้งของพังผืดหรืออาจเกิดจากเส้นเอ็นนิ้วมือฉีกขาดจากการบาดเจ็บ ซึ่งจะทำให้มีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือ กำมือไม่ถนัดโดยเฉพาะตอนเช้าหลังตื่นนอน พอใช้มือไปสักพักหนึ่งก็จะกำมือได้ดีขึ้น บางคนจะสังเกตว่าเวลางอแล้วเหยียดนิ้วมือจะได้ยินเสียงดังกิ๊ก ต่อมาจะมีอาการนิ้วล็อกคือ เวลางอนิ้วมือแล้วเหยียดขึ้นเองไม่ได้ มักเกิดกับมือข้างถนัดที่ใช้งาน

ระยะเวลา 60 นาที
ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมที่
 02-040-6400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>