อาการปวดกล้ามเนื้อบ่าเรื้อรัง คือ อาการที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศและพบในผู้ที่มีพฤติกรรมยกของหนักเป็นประจำ สะสมมากมาเป็นเวลานานจนทำให้กล้ามเนื้อบริเวณ คอ บ่า ไหล่ เกิดการหดเกร็งตามมา เมื่อเกิดการหดเกร็งเป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดก้อนเล็กๆขึ้นและมีอาการปวดตามมา บางรายอาจพบอาการปวดร้าวขึ้นมาบริเวณศีรษะหรืออาจจะร้าวชามาที่แขนข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งอาการที่แสดงออกมา สะท้อนให้เห็นว่ากล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า ไหล่ เกิดอาการแข็งเกร็งเป็นระยะเวลานาน

ระยะเวลา 60 นาที
ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมที่
 02-040-6400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>