อาการปวดกล้ามเนื้อหลัง คือ อาการที่พบในผู้ที่มีพฤติกรรมยืนนาน เดินนาน นั่งนาน หรือผู้ที่ยกของหนักเป็นประจำ ทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังบริเวณเอวหรือสะโพก ลักษณะอาการปวดที่พบบ่อย คือ มีอาการปวดตื้อบริเวณกล้ามเนื้อหลัง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีอาการปวดนั้นเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณหลังเกิดการหดเกร็งเป็นเวลานาน จนสัมผัสได้ว่า กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งเกร็งมากขึ้นและหากปล่อยไว้เรื้อรังอาจทำให้เกิดอาการหมอนรองกระดูกเสื่อมตามมาได้

ระยะเวลา 60 นาที
ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมที่ 02-040-6400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>