ปวดเข่า คือ การที่มีอาการปวดบริเวณข้อเข่า มักพบในผู้สูงอายุซึ่งเกิดจากการเสื่อมของข้อเข่า ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไป ผู้ที่มีพฤติกรรมยืนเป็นระยะเวลานาน หรืออีกกรณีหนึ่งที่พบ คือ ผู้ที่เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา ซึ่งอาการที่พบในผู้ที่มีอาการปวดเข่า จะมีอาการปวดเสียวในหัวเข่าหรือบางรายอาจพบการอักเสบ ซึ่งจะมีอาการ ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณเข่า ทำให้เวลาเดินนานๆ หรือเวลานั่งพับเข่าเป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดอาการปวด

ระยะเวลา 60 นาที
ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมที่ 02-040-6400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>