ปวดแขน ข้อศอก ข้อมือ คือ การที่ฝ่ามือมักมีอาการอักเสบ กล้ามเนื้อมีการหดตึง และแขนมีการเกร็งตัว ซึ่งเกิดจากการที่เลือดดำตกค้างในบริเวณนั้น หรือเลือดแดงไม่สามารถเข้าไปหมุนเวียนได้ดี ส่วนมากมักเกิดจากการยกของหนักหรือใช้แขนทำงานเป็นเวลานานๆทำให้แขนเกิดอาการล้า ซึ่งการทำงานในท่าทีที่ไม่เหมาะสมและการนอนทับแขนหรือมือเป็นเวลานานๆ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ปวดแขน ข้อศอก ข้อมือได้เหมือนกัน

ระยะเวลา 60 นาที
ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมที่ 02-040-6400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>