ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ – อัมพาตด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

กลุ่มโรคอัมพฤกษ์ – อัมพาต เป็นกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยอัมพฤกษ์กับอัมพาต จะมีความหมายที่แตกต่างกัน โดย อัมพฤกษ์ จะหมายถึง ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้ ส่วนที่เป็นได้บ้าง แต่อัมพาตนั้น จะหมายถึง ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกาย ในส่วนนั้นได้เลย

สาเหตุของการเกิดโรคอัมพฤกษ์ – อัมพาต มีดังนี้

  1. เกิดจากหลอดเลือดในสมองตีบ แตก หรืออุดตัน โดยมักเกิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ
  2. เกิดจากสมอง เส้นประสาท หรือ ไขสันหลัง ที่ได้รับการกระแทก หรือกระทบกระเทือน ทำให้เกิดการบาดเจ็บ

3 ขั้นตอน การดูแลรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต – ด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยประยุกค์

  1. ตรวจประเมินตามหลักเวชกรรมไทย โดยวัดองศาของข้อต่อ หรือการเคลื่อนไหวของร่างการผู้ป่วย และประเมินว่าผู้ป่วยจะสามารถทำกิจกรรมใด ได้บ้าง
  2. การบำบัดโรคนี้ ใช้การนวดแบบฟื้นฟู ซึ่งเป็นการนวดตามแนวเส้นพื้นฐาน และการลงจุดสัญญาณ เพื่อกระตุ้น กล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิต  ซึ่งการนวดแบบฟื้นฟูโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์นั้น จะเป็นการนัดผู้ป่วยเข้ามาทำการรักษาตามความเหมาะสม สัปดาห์ละ 3 ครั้ง และเสริมการรักษาด้วยการประคบความร้อนชื้น โดยใช้ลูกประคบสมุนไพร
  3. จะเป็นการเน้นในเรื่องการให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกาย การทำท่าบริหาร เพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกการใช้กำลังของกล้ามเนื้อ และการที่ร่างกายคนเราเมื่อเจ็บป่วยจะให้กลับมาเหมือนเดิมนั้น ต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ดูแลท่าน นอกจากนี้เรื่องอาหารการกินก็สำคัญ ผู้ป่วยควรกินอาหารที่สามารถย่อยได้ง่าย มีกากใย เพราะ ผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่นั้นจะมีปัญหาในการย่อยอาหาร มีปัญหาในการขับถ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>