โรคหลอดเลือดสมองหรือที่รู้จักกันในชื่อ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต คือ โรคที่เกิดจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองมีความผิดปกติ ในแต่ละวันทุกๆ 4 นาที จะมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 1 ราย และในทุกๆ 10 นาที จะมีผู้เสียชีวิตจาก โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต อย่างน้อย 1 คน

          สำหรับสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองที่หลอดเลือดไปเลี้ยงสมองมีความผิดปกติ มีสาเหตุหลักๆ 2 ประการ คือ

  1. สมองขาดเลือดไปเลี้ยง (Ischemic Stroke) อาจเกิดได้จากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมีการเสื่อมเกิดการแข็งตัว และค่อยๆตีบลงจนอุดตันในที่สุด หรือมีลิ่มหลุดจากหัวใจหรือหลอดเลือดแดงเส้นใหญ่ๆที่คอไหลไปอุดตันในสมอง รวมถึงปัจจัยในเรื่องของความดันเลือดลดต่ำลงจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
  2. เลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke) ซึ่งเลือดอาจจะออกบริเวณในเนื้อสมองจากอายุที่เพิ่มขึ้นร่วมกับเป็นโรคความดันโลหิตสูงมานาน ทำให้หลอดเลือดเล็กๆในสมองค่อยๆโป่งและแตกออก หรือมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองจากการแตกของหลอดเลือดที่โป่งพองบริเวณฐานสมอง

          เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือรู้เท่าทันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เฉียบพลัน มีลักษณะอาการเช่นไร โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้ คือ

  1. ผู้ป่วยจะเกิดอาการแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก ไม่มีแรง ยกแขน มือกำไม่ได้ ของหลุดจากมือเวลาต้องการถือของและจะไม่มีแรงเดิน มีอาการเดินเซ ยกขาไม่ขึ้น
  2. จะมีอาการหน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิทข้างเดียว เมื่อดื่มน้ำจะมีน้ำไหลจากมุมปาก
  3. อาการเกี่ยวกับการพูด เช่น พูดไม่ชัด พูดอ้อแอ้คล้ายคนเมาเหล้า นึกคำไม่ออก ใช้คำพูดผิด หรือบางรายอาจพูดไม่ได้เลย
  4. ด้านภาษา ได้แก่ ฟังคนพูด (ภาษาไทย) ฟังไม่ออก และเมื่อมีผู้ใดถามอาจจะมีลักษณะถามอย่างแต่ตอบอีกอย่างก็เป็นได้
  5. มีอาการขา ใบหน้า ชาครึ่งซึกร่างกายชาหนาๆ คล้ายถูกฉีดยาชา
  6. เห็นภาพซ้อน สามารถมองเห็นซีกเดียวของสายตา อาจเดินชนของ ขับรถชนรถคันอื่นหรือของที่ตั้งไว้ข้างถนน (จากการมองไม่เห็นด้านข้าง)
  7. เรื่องการกลืน อาจกลืนไม่ได้ มีการกลืนลำบาก สำลักน้ำหรือแม้แต่น้ำลายของตนเอง
  8. ปวดศีรษะรุนแรงทันทีทันใดแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต มักมีอาการร่วมกับการอาเจียน และสุดท้ายเวียนศีรษะอยู่นานมากกว่า 5 นาที โดยไม่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนท่าทางมักเป็นร่วมกับการเดินเซ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>