อาการของหัวไหล่ติด

สาเหตุของหัวไหล่ติด

มักจะเกิดจากสาเหตุการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อและมีการหนาตัวของเยื่อหุ้มข้อ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวน้อยลง

อาการของหัวไหล่ติด

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

  1. ระยะอักเสบ ซึ่งจะเป็นระยะเริ่มแรกของอาการไหล่ติด โดยผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดบริเวณไหล่ เป็นอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวัน และกลางคืน อาการนี้จะเป็นอยู่นานประมาณ 2 สัปดาห์ ต่อมาผู้ป่วยก็จะรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายลดลง เข้าสู่ระยะถัดไป
  2. ระยะไหล่ติด ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักใช้งานแขนในการดำเนินชีวิตประจำวัน จากการเคลื่อนไหวของกระดูกสะบัก แทนการเคลื่อนไหวที่ข้อไหล่ ผู้ป่วยมักจะเริ่มมาพบแพทย์ในระยะนี้และพยายามใช้วิธีต่างๆ ในการเคลื่อนไหวข้อไหล่ อย่างไรก็ตาม การพยายามดัดข้อไหล่แรงๆ อาจทำให้การอักเสบเพิ่มขึ้น และมีการบาดเจ้บของกระดูกและข้อได้ หลังจากการติดของข้อไหล่ระยะหนึ่งแล้ว อาการข้อไหล่ติดจะค่อยๆดีขึ้น และเข้าสู่ระยะถัดไป
  3. ระยะคลายตัว การเคลื่อนไหวของข้อต่อจะดีขึ้น จนสามารถกลับมาใช้งานแขนได้อย่างปกติ แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีอาการหัวไหล่ติด และไม่สามารถกลับมาใช้งานแขนได้เต็ม 100% ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการรักษา และทำการรักษาต่อไป

การรักษาอาการหัวไหล่ติด

  1. ระยะแรก ลดอาการอักเสบ โดยการหัตถบำบัด ประคบสมุนไพร หรือประคบน้ำเย็น และรับประทาน หรือทายาสมุนไพรร่วมด้วย ผู้ป่วยจะต้องพยายามคงการเคลื่อนไหวโดยการเคลื่อนไหวข้อไหล่ให้เหมือนกับตุ้มนาฬิกา
  2. ระยะติด เป็นระยะที่ต้องคืน Function หรือหน้าที่การทำงานของกล้ามเนื้อที่เสียไป ทำการกดจุดหรือหัตถบำบัดเพื่อลดอาการตึงตัว และจากการติดของกล้ามเนื้อ ประคบความร้อน หรือสมุนไพรเพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูการทำงานต่างๆ ของข้อต่อและกล้ามเนื้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>