นวดเท้า

อาการเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ หรือ รองช้ำ เกิดจากการอักเสบ หรือการบาดเจ็บของเอ็นใต้ฝ่าเท้า บริเวณที่เกาะกับกระดูกส้นเท้า เอ็นใต้ฝ่าเท้าจะยึดจากกระดูกส้นเท้าไปยังนิ้วเท้า ทำหน้าที่รักษารูปทรงของเท้า และทำหน้าที่เหมือนสปริง เพื่อช่วยลดการกระแทกเมื่อเดินหรือวิ่ง หรือเกิดจากอาการตึงของกล้ามเนื้อน่อง หรือต้นขา

อาการรองช้ำ

  1. มีอาการปวดและกดเจ็บบริเวณส้นเท้า ในระยะแรกจะเกิดอาการภายหลังการออกกำลังกาย เดิน หรือยืนนานๆ หากมีอาการมากขึ้นผู้ป่วยจะรู้สึกปวดส้นเท้าตลอดเวลา
  2. เจ็บบริเวณส้นเท้าเมื่อลุกเดิน 2-3 ก้าวแรกหลังจากพักขาเป็นเวลานาน เนื่องจากเกิดการกระชากของเอ็นฝ่าเท้าที่อักเสบทันที แต่เมื่อเดินไประยะหนึ่งเอ็นฝ่าเท้าจะยืดหยุ่นขึ้น อาการเจ็บส้นเท้าจะค่อยๆทุเลาลง

การดูแลตนเอง

  1. ลดการออกกำลังกาย กิจกรรมที่ต้องยืน หรือเดิน ที่หนักเกินไป
  2. การเปลี่ยนรองเท้าให้ถูกสุขลักษณะ โดยควรเลือกรองเท้าที่มีส้นนุ่ม หรือใช้แผ่นรองส้นเท้าที่นุ่มๆมาติดเสริมในรองเท้า ส่วนผู้ที่มีฝ่าเท้าแบน ควรเลือกใช้แผ่นรองที่บริเวณอุ้งเท้า เพื่อไม่ให้เท้าล้มขณะเดินถ่ายน้ำหนัก และควรใส่รองเท้าส้นนุ่มเดินในบ้านด้วย
  3. การประคบร้อนแช่เท้าในน้ำอุ่นประมาณ 15 – 20 นาที
  4. ยืดกล้ามเนื้อน่อง และเอ็นฝ่าเท้า ทำค้างไว้ 10 วินาที ทำครั้งละประมาณ 10 ครั้ง

อาการรองช้ำ หรืออาการเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ คืออะไร?

โรครองช้ำสามารถป้องกันได้ โดยเลือกใช้รองเท้าให้ถูกสุขลักษณะ โดยมีตัวรองส้นที่นุ่ม พื้นไม่บางหรือแข็งจนเกินไป ควร warm up และยืดกล้ามเนื้อทุกครั้งหลังจากการออกกำลังกาย หรือหลังการทำกิจกรรมที่ต้องยืนหรือเดินนานๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>