เอ็นร้อยหวายอักเสบ คือ การที่เส้นเอ็นมีอาการตึงหรือมีความเครียดเกิดที่เส้นเอ็นมากเกินไป สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เอ็นร้อยหวายอักเสบมักเกิดจากการออกกำลังกายที่หักโหม เช่น การวิ่งเพิ่มระยะทางหรือกระโดดมากเกินไป โดยที่ไม่ปล่อยให้ร่างกายได้ปรับตัว ทำให้เมื่อออกกำลังกายเป็นการเพิ่มแรงและความเครียดต่อเอ็นร้อยหวาย จะมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อหยุดออกกำลังกาย และมีเมื่อการกดที่บริเวณเอ็นร้อยหวายจะมีอาการปวด และนอกจากนี้ยังพบว่าคนที่มีกระดูกงอกบริเวณส้นเท้าจะทำให้เกิดการเสียดสีกับเอ้นร้อยหวายทำให้เกิดอาการปวด หรืออักเสบได้เหมือนกัน

ระยะเวลา 60 นาที
ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมที่ 02-040-6400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>