สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธรรมา เมดิกา คลินิก

ที่อยู่ : เลขที่1 ซอยพหลโยธิน3 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรสอบถาม : 095-516-9717, 02-040-6400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>