โรคพาร์กินสัน คือ การที่มีอาการสั่นที่มือ แขน ขา ต่อมาจะมีอาการเคลื่อนไหวลำบาก เกร็งกล้ามเนื้อ การพูดเปล่งเสียงไม่ต่อเนื่อง ถ้าเป็นมานานหลังจะงอ ไหล่ห่อเพราะกล้ามเนื้อร่างกายแข็งเกร็งทำให้ทรงตัวลำบาก ซึ่งสาเหตุเกิดมาจาก เซลล์สมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเสื่อมสภาพลง อันเนื่องจากความชรา, คนที่ได้รับยากล่อมประสาทหรือยาลดความดันมากและนานเกินไป, คนที่ได้รับสารพิษ, เส้นเลือดสมองอุดตัน, สมองขาดออกซิเจนจากจมน้ำ, เชื้อโรคเข้าสมอง เช่น ไวรัสจากนก เชื้อรา , เกิดอุบัติเหตุทางสมอง, กรรมพันธุ์, เลือดเลี้ยงสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวไม่สมบูรณ์

ระยะเวลา 60 นาที
ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมที่ 02-040-6400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>