โรคในบุรุษ คือ ภาวะที่อวัยวะเพศ ไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอ ที่จะมีเพศสัมพันธ์ หรือบางคนอาจจะไม่แข็งตัว หรือบางคนอาจจะหลั่งเร็วกว่าปกติ จะพบได้บ่อยในผู้ที่อายุมากกว่า 40-70 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการติดต่อกันนานกว่า 2 เดือน

ระยะเวลา 60 นาที
ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมที่ 02-040-6400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>