ไมเกรน คือ อาการปวดศีรษะแบบไมเกรนนั้น มีลักษณะค่อนข้างชัดเจน กล่าวคือ มักจะปวดบริเวณขมับข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้างก็ได้ บางกรณีอาจมีอาการปวดวนกันไป และมักจะปวดข้างเดิมอยู่ซ้ำๆ ส่วนอีกบริเวณหนึ่งที่พบมาก ได้แก่ บริเวณเบ้าตา ลักษณะของการปวดมักจะปวดตุ้บๆตามจังหวะของชีพจร ในผู้ป่วยบางรายมักพบอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการปวดมักจะมาจาก ความเครียด แสงแดด อดนอน

ระยะเวลา 60 นาที
ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมที่
 02-040-6400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>