คอร์สนักกีฬา

คอร์สพิเศษ

คอร์สพิเศษ จะเป็นคอร์สเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้า ที่ต้องการเข้ามาบำบัด หรือบำรุงสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น แบ่งบริการออกเป็นกลุ่มดังนี้

Continue reading

คุณแม่ตั้งครรภ์ท้องผูก ทำอย่างไรดีค่ะ?

คอร์สผดุงครรภ์ (โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์)

การบริการในหมวดผดุงครรภ์ จะเป็นการบริการที่ช่วยบำรุงรักษาร่างกายของมารดา ในส่วนต่างๆ แบ่งบริการออกเป็นดังนี้

Continue reading