PROMOTION

  • PROMOTION
    Contact to Dhamma Medica Clinic Address : House No. 1 Soi Phahon Yothin 3 Sub-district Sam Sen Nai District Phayathai Bangkok, Thailand 10400 Tel : 095-516-9717, 02-040-6400 […]

VDO

ธรรมา เมดิกา คลินิก คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นคลินิกที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแล ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟู ผู้มารับบริการด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปด้วยยาสมุนไพร หรือรักษาด้วยศาสตร์ทางด้านหัตถเวชกรรมแผนไทย หรือจะเป็นคอร์สดุแลส่งเสริมสุขภาพด้วยการนวดผ่อนคลาย ประคบสมุนไพร คลาสยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมพิเศษอื่นๆ เช่นการดูแลมารดา และโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการความมีสุขภาพดีของผู้มารับบริการ ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์วิชาชีพ แผนไทยประยุกต์