“ออฟฟิศ ซินโดรม” หรืออาการปวดคอ ไหล่ หลัง อันเนื่องจากการทำงาน

“ออฟฟิศ ซินโดรม” คือ อาการปวดต้นคอ ไหล่ สะบัก และหลัง เนื่องจากการทำงาน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะ หรือผู้ที่ต้องทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวัน และท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการใช้งานของกล้ามเนื้อซ้ำๆ จากการทำงาน

ออฟฟิศซินโดรมป้องกันอย่างไร?

ควรนั่งให้ถูกอิริยาบถ นั่งให้หลังชิดติดพนักพิงเก้าอี้ และไม่ควรยก ห่อไหล่ หรือยื่นคางไปข้างหน้า วางเท้าให้ราบกับพื้นทั้ง 2 ข้าง ช่วงขาตั้งฉากกับพื้นโดยทิ้งน้ำหนักลงบนฝ่าเท้าทั้ง 2 ข้าง สายตาอยู่ในระดับเดียวกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือทำมุมประมาณ 10 องศา วางแขนให้ศอกชิดติดลำตัว ข้อมือ และข้อศอกอยู่ในแนวเส้นตรงทำมุม 90 องศากับหัวไหล่ทำกิจกรรมอื่นๆบ้าง ทุกๆ 30 นาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย และไม่เครียดจนเกินไป เช่น เดินไปดื่มน้ำทุกๆครั้งชั่วโมง เป็นต้น

เทคนิคการยืดเส้นระหว่างทำงาน ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้รู้สึกดีมากยิ่งขึ้น

ท่าที่ 1 ยืดกล้ามเนื้อต้นคอ เริ่มด้วยการไขว้แขนขวาไปด้านหลัง เอียงคอไปด้านซ้าย หลังจากนั้นเอื้อมมือซ้ายข้ามศีรษะไปวางแนบด้านข้างของศีรษะด้านขวา ทำเช่นเดียวกันนี้กับอีกข้างหนึ่ง

ท่าที่ 2 ยืดกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลัง และหลังส่วนบน ยืนตัวตรง ประสานมือ เหยียดแขนไปข้างหน้า แล้วก้มศีรษะ พร้อมกับยืดตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ค้างไว้ 10 วินาที

ท่าที่ 3 ยืดกล้ามเนื้อหน้าอก ยืนตัวตรง กางแขนทั้งสองข้างออกในลักษณะตั้งฉาก แล้วค่อยๆ ดึงแขนไปด้านหลัง

ท่าที่ 4 ท่าบิดเอว ยืนตัวตรง กางขาเท่าช่วงสะโพก มือเท้าเอว บิดตัวไปทางด้านซ้ายและขวาสลับกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>