HISTORY

ธรรมา เมดิกา คลินิก
ธรรมา เมดิกา คลินิก คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นคลินิกที่มุ่งเน้นในการดูแล ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟู ผู้มารับบริการด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทย
สมุนไพร

ตรวจ – รักษาโรคทั่วไปด้วยยาสมุนไพร

ตรวจ – รักษาโรคทั่วไปด้วยยาสมุนไพร เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคในบุรุษและสตรี
หัตถเวชกรรมแผนไทย

ตรวจ – รักษาด้วยศาสตร์ทางด้านหัตถเวชกรรมแผนไทย

ตรวจ – รักษาด้วยศาสตร์ทางด้านหัตถเวชกรรมแผนไทย ในกลุ่มอาการกล้ามเนื้อและกระดูก ในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง ได้แก่ โรคที่พบมากในวัยทำงาน (office syndrome) อาการปวดไมเกรนและปวดศีรษะจากความเครียด, อาการปวดกล้ามเนื้อหลัง
นวดเท้า

คอร์สในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ

ธรรมา เมดิกา คลินิก ยังมีคอร์สในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้วยการนวดเท้า, การนวดน้ำมันคลายกล้ามเนื้อ, การประคบสมุนไพร เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ช่วยผ่อนคลายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

โปรแกรมพิเศษ

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมพิเศษ เช่น การดูแลมารดาในขณะตั้งครรภ์ การดูแลมารดาหลังคลอด การอบสมุนไพร เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย หลังจากการคลอดบุตรให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงได้เร็วขึ้น มีคลาสฤาษีดัดตน เพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ คลาสสมาธิเพื่อฝึกลมหายใจ ทำให้จิตใจสงบและเกิดความสมดุลในร่างกาย และโปรแกรมอื่นๆอีกมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการความมีสุขภาพดีของผู้มารับบริการที่ ธรรมา เมดิกา คลินิก ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์วิชาชีพ แผนไทยประยุกต์
คนท้อง