“ออฟฟิศ ซินโดรม” หรืออาการปวดคอ ไหล่ หลัง อันเนื่องจากการทำงาน

“ออฟฟิศ ซินโดรม” หรืออาการปวดคอ ไหล่ หลัง อันเนื่องจากการทำงาน

“ออฟฟิศ ซินโดรม” คือ อาการปวดต้นคอ ไหล่ สะบัก และหลัง เนื่องจากการทำงาน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะ หรือผู้ที่ต้องทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวัน และท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการใช้งานของกล้ามเนื้อซ้ำๆ จากการทำงาน

Continue reading