ภาวะข้อไหล่ติดแข็ง

         ข้อไหล่ของเรามีลักษณะเป็นข้อต่อรูปบอลในเบ้า ซึ่งสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวล อีกทั้งในบริเวณนั้นยังมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่แข็งแรง เรียกว่า แคปซูล ซึ่งห่อหุ้มข้อไว้ด้วย ในภาวะข้อไหล่ติดแข็ง คือ ภาวะที่เกิดการอักเสบ(ปวดและบวม)บริเวณรอบๆข้อไหล่และแคปซูล โดยภาวะข้อไหล่ติดแข็งนั้นแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้
         ระยะที่ 1 – Freezing stage ผู้ป่วยจะเริ่มปวดเพิ่มขึ้นอย่าสงช้าๆ จะเริ่มไม่ขยับหัวไหล่หรือใช้งานน้อยลงเนื่องจากอาการเจ็บ ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์ – 9 เดือน
         ระยะที่ 2 – Frozen stage อาการปวดจะค่อยๆดีขึ้น แต่จะยังมีอาการข้อติดอยู่  ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน
         ระยะที่ 3 – Thawing การเคลื่อนไหวของข้อจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติ ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน – 2 ปี

อาการของภาวะข้อไหล่ติดแข็ง
ปวดไหล่, ข้อไหล่ยึด/ติด, ขยับข้อได้น้อยลง โดยอาการข้อยึดติดจะทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ลำบากมาก เช่น การขับรถ, การแต่งตัว หรือการนอน เป็นต้น คุณอาจจะทำท่าง่ายๆไม่ได้ เช่น เกาหลัง, ใส่มือในกระเป๋ากางเกง เป็นต้น     อาการปวดมักเป็นมากขึ้นอย่างช้าๆ และปวดมากขึ้นขณะขยับข้อ โดยมักจะปวดมากที่สุดช่วงกลางคืน อาการข้างต้นสามารถพบในโรคอื่นๆได้เช่นกัน หากมีอาการเหล่านี้ให้ไปพบแพทย์

สาเหตุของภาวะข้อไหล่ติดแข็ง
พบว่าไม่มีสาเหตุชัดเจน แต่บางครั้งพบหลังจากได้รับบาดเจ็บบริเวณไหล่ เช่น กระดูกหัก, ได้รับผ่าตัดบริเวณไหล่ เป็นต้น แต่พบว่ามีโรคบางอย่างที่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดภาวะข้อไหล่ติดแข็งได้ ได้แก่ เบาหวาน, ภาวะไทรอยด์ต่ำ/เกิน,      โรคพาร์กินสัน และโรคหัวใจและหลอดเลือด

การรักษาภาวะข้อไหล่ติดแข็ง
ภาวะข้อไหล่ติดแข็งสามารถหายได้เอง อย่างไรก็ตามบางครั้งอาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะหายโดยสมบูรณ์ โดยการรักษาภาวะนี้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในระยะที่เป็น(3 ระยะ)

ดูแลตัวเองอย่างไร
หากอยู่ในระยะแรก คุณสามารถไปซื้อยาแก้ปวดจากร้านขายยาได้ เช่น พาราเซตามอล, ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่-       สเตียรอยด์(NSAIDs) โดยในช่วงระยะแรกแพทย์จะแนะนำไม่ให้ขยับไหล่เฉพาะในท่าที่ทำให้เกิดอาการปวด เช่น ยกมือเหนือศีรษะ หรือยืดแขนเต็มที่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามควรขยับไหล่ตามปกติด้วย (ห้ามหยุดการเคลื่อนไหวของไหล่ตลอดเวลา)

กายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัดจะช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อไหล่ให้คงเดิม พร้อมกับสอนวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้ด้วย แต่หากมีอาการรุนแรง หรืออาการไม่ดีขึ้นจากการรักษาด้วยยากิน แพทย์อาจพิจารณาฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อ

การรักษาด้วยการผ่าตัด
การรักษาโดยการผ่าตัดจะทำก็ต่อเมื่อได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆไม่ได้ผล โดยปัจจุบันแพทย์จะเลือกรักษาด้วยการผ่าตัดแบบส่องกล้อง เพราะ สามารถพักฟื้นได้เร็วกว่า ภาวะแทรกซ้อนลดลง และสามารถทำกายภาพหลังผ่าตัดได้เร็ว  โดยต้องได้รับการทำกายภาพบำบัดหลังผ่าตัดประมาณ 6 อาทิตย์ – 3 เดือน