คุณแม่ตั้งครรภ์ท้องผูก ทำอย่างไรดีค่ะ?

คอร์สผดุงครรภ์ (โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์)

การบริการในหมวดผดุงครรภ์ จะเป็นการบริการที่ช่วยบำรุงรักษาร่างกายของมารดา ในส่วนต่างๆ แบ่งบริการออกเป็นดังนี้

Continue reading